Sunday, 11 December 2011

മണ്ണെണ്ണ കുടിക്കുന്ന മലയാളി Liquid paraffin, or mineral oil

http://kerugmas.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

എന്താ കേട്ടിട്ട് നെറ്റിചുളിക്കുവാന്‍ വരട്ടെ ഒരു സത്യം ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവെന്നെയുള്ളു. അത്ഭുതം തോന്നേണ്ട കെട്ടോ ഇത് ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമെണെന്നെ. നമ്മള്‍ ആരും മണ്ണെണ്ണ കുടിക്കുന്നവരല്ല, മക്കള്‍ക്കക്കും കൊടുക്കാറില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ശത്രുക്കള്‍ക്ക് പോലും കുടിക്കുവാന്‍ കൊടുക്കില്ല.പിന്നല്ലേ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക്.
ഭാരത മക്കള്‍ ദിവസവും അകത്താക്കുന്ന മിനറല്‍ ഓയില്‍ അഥവ ലിക്യുഡ് പാരഫിന്‍ എന്ന വസ്തു മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ്. ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ശുദ്ധികരിച്ച് പെട്രോളും, ഡീസലും ഒക്കെ വേര്‍തിരിഞ്ഞു കഴിയമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ മണവും ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണയാണ് ഇത്. ഇതില്‍ ഏതു വസ്തുവും വറക്കാം മറ്റു ഭഷ്യ എണ്ണകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് വിലക്കുറവുമാണ്
വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായത് കൊപ്ര ആട്ടി എടുക്കുന്നതു കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ കനക്കും, ആ വെളിച്ചെണ്ണയില്‍ വറക്കുന്നതും ചീത്തയാകും എന്നാല്‍ ബേക്കറി പലഹാരവും, കടയില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന എണ്ണയും എത്ര നാള്‍ ഇരുന്നാലും കേടാകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അത് മണ്ണെണ്ണയില്‍ വറുക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഉറവിടം ബിസിനസ്സുകാരാന് ലാഭത്തിന്റെ ഉത്പന്നവും. ലാഭക്കൊതിമൂത്ത് എന്തു നീചകാര്യവും ചെയ്യുവാന്‍ അവര്‍ക്ക് മടിയില്ല.
40,000 ലിറ്റര്‍ നിറവും മണവും ഇല്ലാ മണ്ണെണ്ണയില്‍ 200 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണത്തിന്റെ ദ്രവകസത്ത് (ESSENCE) ചേര്‍ത്താല്‍ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണക്കും തോല്പ്പിക്കുവാന്‍ ആകാത്ത വിധം മണവും ഗുണവും ഉള്ള ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായ മാറും
പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍ കഴിച്ചാല്‍ ആസക്തി ഉണ്ടാകും ഇത് നിമിത്തം നാം വീണ്ടും കൂടുതല്‍ കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് കോശവളര്‍ച്ച വര്‍ദ്ധിച്ച് കാന്‍സറിനു പോലും കാരണമാകും. അകാല വാര്‍ദ്ധ്യകത്തിനു അതു കാരണമാകും.

Liquid paraffin, or mineral oil, is a mixture of heavier alkanes, and has a number of names, including nujol, adepsine oil, alboline, glymol, medicinal paraffin, or saxol. It has a density of around 0.8 g/cm3. Liquid paraffin (medicinal) is used to aid bowel movement in persons suffering chronic constipation; it passes through the gastrointestinal tract without itself being taken into the body, but it limits the amount of water removed from the stool. In the food industry, where it may be called "wax", it can be used as a lubricant in mechanical mixing, applied to baking tins to ensure that loaves are easily released when cooked and as a coating for fruit or other items requiring a "shiny" appearance for sale.
 It is often used in infrared spectroscopy, as it has a relatively uncomplicated IR spectrum. When the sample to be tested is made into a mull (a very thick paste), liquid paraffin is added so it can be spread on the transparent (to infrared) mounting plates to be tested.
Mineral oil has also seen widespread use in biotechnology for preventing the evaporation of small volumes of liquid during heating. Polymerase chain reaction samples may need to be overlaid with a layer of mineral oil to prevent evaporation during the high heat (95 °C) required to denature DNA.

Liquid paraffin oral emulsion BP
Main use
Active ingredient
Manufacturer
Constipation
Liquid Paraffin, vanillin, chloroform, benzoic acid solution, methylcellulose, saccharin sodium
Non-proprietary

How does it work?

Liquid Paraffin acts by softening and lubricating the faeces. The faeces can then move more easily through the bowel. By doing this it relieves constipation and reduces the pain of some conditions such as piles (haemorrhoids).

It is not as good as some of the other medicines for the same problems as the liquid paraffin can sometimes cause anal leakage (liquid paraffin leaking from the bottom).
 It should not be used just before going to bed.

What is it used for?

·         Constipation

Warning!

·         Do not take immediately before going to bed.
·         Avoid prolonged use.

Not to be used in

·         Abdominal pain
·         Children under three years of age
·         Nausea and vomiting
This medicine should not be used if you are allergic to one or any of its ingredients. Please inform your doctor or pharmacist if you have previously experienced such an allergy.
 If you feel you have experienced an allergic reaction, stop using this medicine and inform your doctor or pharmacist immediately.

Pregnancy and Breastfeeding

Certain medicines should not be used during pregnancy or breastfeeding. However, other medicines may be safely used in pregnancy or breastfeeding providing the benefits to the mother outweigh the risks to the unborn baby. Always inform your doctor if you are pregnant or planning a pregnancy, before using any medicine.
·         There is no information available about the safety of this medicine during pregnancy. Seek medical advice from your doctor.
·         There is no information available regarding the safety of this medicine during breastfeeding. Seek medical advice from your doctor.

Side effects

Medicines and their possible side effects can affect individual people in different ways. The following are some of the side effects that are known to be associated with this medicine. Because a side effect is stated here, it does not mean that all people using this medicine will experience that or any side effect.
·         Abdominal pain
·         Irritation of the back passage
·         Nausea and vomiting
·         Skin disorders
·         Liquid paraffin may leak from the back passage
·         Liquid paraffin may leak into the lungs
The side effects listed above may not include all of the side effects reported by the drug's manufacturer.
 For more information about any other possible risks associated with this medicine, please read the information provided with the medicine or consult your doctor or pharmacist.

How can this medicine affect other medicines?

may prevent the absorption of fat soluble vitamins such as Vitamins A, D, E and KNo comments:

Post a Comment

please make the cooments and share